Conversaţii la amurg. Aurelian Giugăl & Dan Neumann în dialog cu Claude Karnoouh, Alexandria Publishing House, Suceava, 2017 Gândire tare, esenţialistă, tezistă. Aşa s-ar putea caracteriza, succint, concepţia filosofico-politică a lui Claude Karnoouh. Este vorba despre un pronunţat heideggerianism de stânga în care efervescenţa intelectuală şi admiraţia critică pentru...