Tendinţele electorale româneşti arată, pentru zonele rurale, o stare de dependenţă ce poate fi depăşită doar prin intermediul economiei realeMotto: …ordinarily, defiance is first expressed in the voting booth simply because, whether defiant or not, people have been socialized within a political culture that defines voting as the mechanism...