De la jaf la securitate. Viaţa pentru toţi locuitorii pământului

Manifest al unei organizaţii a societăţii civile globale – Agora Locuitorilor Pământului

(foto: Pixabay, CC0)

Acest manifest a fost publicat originar pe site-ul Other News şi pe mai multe platforme. Este un manifest al unei organizaţii a societăţii civile globale – Agora Locuitorilor Pământului, care se luptă pentru un pământ care să fie o casa comună a tututror locuitorilor sale.

Trei flageluri devastează viaţa locuitorilor pământului:

  • pandemia de COVID-10 (peste 230 000 de moarte). Explozia şi răspândirea coronavirusului sunt, conform tuturor oamenilor de ştiinţă, legate strâns de devastarea ecologică din ultimele decade şi deteriorarea igienei şi a condiţiilor medicale în majoritatea ţărilor din lume;

  • dezastrul climatic şi de mediu, care sunt cauzate între altele de despădurire şi de degradare, de pierderea biodiversităţii, contaminarea şi poluarea aerului şi a apei (trăsăturile ecologice arată că până la august 2019 deja consumasem” capitalul regenerabil biotic al apelor şi pământurilor planetei);

  • foame şi sete (7,9 milioane de copii sub vârsta de 5 ani au murit în 2018 de boli, pentru că pe lânga alte motive, nu au acces la apă potabilă. Într-o lume care în 2019 s-a declarat ca fiind bogată”, având GDP global de 80 trilioane de dolari, aproape 1 miliard de oameni suferă de foame, 2,1 miliarde de oameni nu cunosc apa potabilă curată, iar 4,2 miliarde nu ştiu ce este o toaletă.

Lumea inacceptabilă

Condiţiile dramatice în care 1 miliard de oameni (1 în 8 din lume) locuiesc în bordeie nesănătoase, nesigure şi violente social, pe lânga 175 milioane de adulţi în şomaj (majoritatea dintre ei oameni tineri) şi 850 milioane de oameni din categoria săracii care lucrează” (cu venit de sub 2 dolari pe zi) indică faptul că inegalitatea şi negarea drepturilor umane pentru miliarde de oameni sunt produse ale societăţilor noastre, ale economiilor noastre. Ele demonstrează eşecul sistemului nostru actual, cel al creşterii economice”, al ”dezvoltăriii umane”, al logicii războiului.

Nici războiul, nici sărăcia nu sunt inevitabile.

Conform SIPRI, în anul 2019 guvernele din lume au cheltuit 1910 miliarde de dolari pentru arme (dintre care 38% au fost cheltuite din Statele Unite), adică mai mult decât 5 miliarde de dolari pe zi. Fac asta pentru a ataca, pentru a ucide, pentru a deveni mai puternice, nu pentru a salva natura, nici pentru a salva vieţi sau pentru a apăra pământul…

Nimeni nu este născut sărac datorită destinului sau a şansei. Astăzi peste 90% din omenire trebuie să trăiască cu mai puţin de 10% din bunurile lumii, pentru că economia dominantă, guvernată de principiile societății capitaliste, a mercantilizat, a privatizat, a deregulat, a liberalizat şi a finanțat toate formele de viaţă materială şi imaterială în beneficiul celor puternici, a cuceritorilor, a războinicilor dominanţi, în timp ce viaţa şi a trăi în demnitate, libertatea şi dreptatea aparţin tuturor.

Lumea trebuie schimbată

Trebuie să schimbăm sistemul acum prin atacarea rădăcinilor

Nu ne putem subordona imperativului de creştere economică, care îi forțează pe locuitorii pământului să plece rapid din refugiile lor şi intre în faza a doua a gestionării de criză” – viața cu virusul”. Nu ne putem asuma un risc pentru sănătate şi moarte – chiar dacă în contextul unor precauţii – ne întoarcem la muncă şi pornim maşina economică de producţie şi consum fără a schimba niciunul dintre principiile fondatoare şi dintre mecanismele sistemului eşuat.

Nu credem că este înțelept şi drept să ne întoarcem la munca de sclavi, care umileşte şi exclude, pentru a deveni din nou o masă iresponsabilă și pasivă de cumpătători/consumatori; pentru a câştiga bani dezumanizatoare, care reduc tot, inclusiv fiinţele umane, la o resursă” care aduce profit.

PRIMA PROPUNERE DE ACŢIUNE

A acţiona împotriva inegalităţii şi excluderii care generează foame şi sete

Pentru o nouă reglementare a muncii şi a economiei

HAI SĂ DECLARĂM SĂRĂCIA ILEGALĂ. SĂRĂCIA ESTE REZULTATUL UNEI REGLEMENTĂRI A MUNCII ÎN CONTEXTUL UNEI CREŞTERI ECONOMICE INEGALE. ESTE REZULTATUL UNEI JEFUIRI A VIEŢII ÎN INTERESELE CELOR PUTERNICI ȘI PENTRU SUPRAVIEȚUIREA LOR

Refuzăm să fim prinşi în lanţurile de valoare” ale fabricilor, ale fermelor, ale birourilor, ale şcolilor, ale universităţilor, ale sporturilor, şamd. Nu vrem să ne întoarcem la activităţile care sunt realizate în numele PIB-ului (chiar dacă el ar fi verde, albastru, circular, digital…) şi ROI (randament pe investiţie/return on investment).

Avem nevoie de noi reguli ale muncii ca o condiţie pentru întoarcerea la muncă”. Dintre ele trebuie acordată o prioritate activităţilor economice, care sunt focusate pe apărarea şi promovarea mărfurilor publice şi serviciilor de interes fundamental pentru viaţă, începând cu un program major semnificativ pentru apă şi pentru servicii comune de apă ca o forţă motrice pe scară largă pentru schimbare economică şi socială, în domeniile sănătății, alimentației şi agriculturii, al locuinţelor, al îmbunătățirii urbane, economia mediului, a terenurilor, transportul public, alte bunuri naturale şi culturale.

Munca trebuie eliberată de activităţile care poluează, care sunt periculoase şi dăunează sănătății şi securității cetăţenilor şi mediului, precum anumite forme de producţie chimică, minele, producerea de arme, şamd. Fluxul iraţional de produse prin comerţul internaţional trebuie redus. Există presiune pentru reteritorializarea producţiei comunitare şi a automanagementului. Simplitatea și sobrietatea consumului capătă tot mai mare vizibilitate. Globalizarea din ultimele decenii trebuie abandonată. Economia mondială din următoarele decenii nu are nevoie de o armată de competențe și profesii dedicate finanţelor speculative, evaziunii fiscale şi paradisurilor fiscale pentru ca ea să funcționeze. Munca trebuie să fie extinsă în creativitate artistică şi culturală (necomercializată, demonizată) şi pace. Munca trebuie să fie sinonimă cu egalitatea în drepturi şi cu demnitatea.

PROPUNEREA A DOUA PENTRU ACŢIUNE

A acţiona în beneficiul ştiinţei şi al tehnologiei, în serviciul tuturor locuitorilor din comunitatea globală a vieţii pe Pământ

O CAMPANIE GLOBALĂ PENTRU CREAREA, PRODUCEREA ŞI FOLOSIREA UNUI VACCIN GLOBAL, COMUN, PUBLIC, GRĂTUIT ÎMPOTRIVA COVID-19

Manipularea organismelor vii în scopuri private şi în scopuri de profit este imorală şi inacceptabilă. A venit timpul să ne mişcăm spre o societate (şi o economie) care este capabilă de promovarea cunoașterii (a ştiinţei) şi a aplicării ei (tehnologie) ca un bun şi serviciu public (bun public) în contextul unei responsabilităţi primare a comunităţilor umane.

Vaccinul trebuie să fie rezultatul cooperării şi solidarităţii dintre oamenii de ştiinţă şi popoare şi nu să fie produsul unei competiţii, a rivalității războinice în numele profitului şi puterii.

Omenirea nu are nevoie de un război pentru vaccinuri. Nu există niciun motiv bun pentru ca viitoarele vaccinuri să fie deținute privat de companiile farmaceutice pentru o perioadă de 17-20 ani. Cum este bine ştiut, companiile private la nivel mondial acţionează clar în beneficiul proprietarilor și al capitalului lor prin producerea şi comercializarea (prin subvenții şi reglementări publice) medicamentelor destinate în primul rând tratării pacienților care pot plăti preţul stabilit de companiile producătoare şi distribuitoare. Banii continuă să înrobeasca sănătatea. Nu este adevărat că ştiinţa şi economia servesc oamenii. Există alţi destinatari de bază înainte de oameni.

Din aceste motive, asociația Agora Locuitorilor Pământului, activă în mai multe țări ale lumii (din Argentina în Belgia, din Chile în Franța, din Brazilia în Camerun, din Quebec în Italia, Portugalia, Germania, India …) propune lansarea unei campanii transnaționale al cărei obiectiv este adoptarea unui protocol global privind un brevet public comun pentru vaccinul Covid-19.

Ştiinţa (şi economia) pentru sănătatea locuitorilor Pământului”.

Pentru un vaccin comun, public şi grătuit împotriva COVID-19

Pentru o alianţă cetăţenească transnaţională

Propunem ca această campanie să fie concepută, planificată și condusă de o rețea globală de asociații, mișcări și instituții ale societății civile. Rețeaua va fi înființată în luna mai, astfel încât lansarea să poată începe în iunie 2020. Multiplicitatea și diversitatea inițiativelor în acest domeniu sunt fundamentale și de dorit.

Obiectivul indirect al campaniei este de a împiedica vaccinul Covid-19 să fie un alt act de expropriere economică, socială și politică a vieții de către puteri private puternice, cu sprijinul autorităților publice naționale și internaționale.

Știința trebuie să înceteze să fie un instrument folosit în primul rând în slujba războiului, a puterii și a inegalității. Cunoașterea este o „res publica”.

Acest Manifest este o invitație pentru toți cei care împărtășesc propunerile pentru a-și exprima sprijinul și aderarea la campania „Un vaccin comun Covid-19 global, comun, gratuit și gratuit”.

MULŢUMESC, în solidaritate

Agora Locuitorilor Pământului

([email protected])

Primii care au semnat:

Alain Adriaens (Belgia), Ermanno Allegri (Brazilia), Jean Paul Amadou Zigaou (Camerun), Marcos P. Arruda (Brazilia), Guido Barbera (Italia), Marcelo Barros (Brazilia), Paolo Bertagnolli (Italia), Fabián Bicciré (Argentina), Alberto Botto (Argentina), Jacques Brodeur (Québec), Joao Caraça (Portugalia), Bernard Cassen (Franța), Sergio e Clara Castioni (Italia), Roberto Colombo (Italia), Alejandro Huala Canuman (Chile), Francesco Comina (Italia), Fabrice Delvaux (Belgia), Alain Dangoisse (Belgia), Ina Darmstaedter (Germania), Armando Di Nardi (Brazilia), Amadou Emanuel (Camerun), Anibal Faccendini (Argentina), Jorge Fandermole (Argentina), Alfio Foti e Emanuele Villa (Itaia), Pierre Galand (Belgia), Massimo Gatti (Italy), Jean-Claude Garrot (Belgium, Philippe Giroul (Québec), Jürgen Grässlin (Germania), Felicien Illunga ( RD Congo), Luis Infanti de la Mora (Chile), Adel Jabbar (Italia), Fatoumata Kane Ki-Zerbo (Sénégal – Burkina Faso), Miguel Lacabana (UK- Argentina), Mady Ledant (Belgia), Eduardo Lallana García (Spania), Jorge Llonc (Argentina), Flavio Lotti (Italia), Roberto Louvain (Italia), Gustavo Marini (Argentina), Eliane Mandine (Franța), Monastero del Bene Comune (Luca Cecchi, Paola Libanti, Silvano Nicoletto) (Italia), Roberto Musacchio (Italia), Maria Palatine (Germania), Alfonso Pecoraro Scanio (Italia), Riccardo Petrella (Italia), Luc Pilmeyer (Belgia), Jean-Yves Proulx (Québec), Roberto Savio (Italia), Anne Rondelet (Belgia), Pietro Pizzuti (Belgia), Domenico Rizzuti (Italia), María Eugenia Schmuck(Argentina), Catherine Schlitz (Belgia), Cristiana Spinedi e Fabio Dozio (Elveția), Bernard Tirtiaux (Belgia), Université du Bien Commun (Cristina Bertelli, Claire Dehove, Corinne Ducrey, Jean-Pascal Derumier, Annie Flexer, Gilles Yovan) (Franța), Luiz Carlos Vena (Brazilia), Philippe Veniel (Franța), Felipe Van Keirsbilck (Belgia), José Vermandere (Belgia), Alejandro Vila (Argentina), Jean-Pierre Wauquier (Franța).

traducere: Vladimir Mitev, editare: Carmen Dărăbuş

Baricada este o publicaţie independentă, care este sprijinită financiar de către cititorii săi. Devino unul dintre ei! Dacă acest articol ţi-a plăcut, sprijină existenţa Baricadei! Avem nevoie de tine! Vezi cum ne poţi ajuta – aici! 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *