Avatar

Oana BĂLUICĂ (n. 1991) este doctor în filologie cu o teză intitulată Carnal și mercantil în literaturile anglo-saxonă, franceză și română. 1830-1950”, ce reprezintă o încercare de a circumscrie, la nivel teoretic și literar, o problematică de actualitate, care nu s-a bucurat de largă vizibilitate în domeniul studiilor de literatură comparată. A publicat articole și studii în diverse reviste și volume din țară și din străinătate, a lucrat (și colaborează și în prezent) la revista Scrisul Românesc și a participat la numeroase conferințe naționale și internaționale: Fears and Anxieties in the 21st Century – Cyber Security and Internet Safety, Praga, 5-7 mai, 2016; Fears and Anxieties in the 21st Century, Mansfield College, Oxford, United Kingdom, 19-21 septembrie, 2016; Comparatism, Identitate, Comunicare, Craiova, 14-15 octombrie, 2016; CIL – Creativity, Imaginarium and Language, Craiova, 20-21 mai, 2016; CIL – Creativity, Imaginarium and Language, Craiova, 19-20 mai, 2017 etc., cu lucrări privitoare la imaginea prostituatei în opera unor scriitori precum Marcel Proust, Mateiu I. Caragiale sau Charles Dickens, dilemele și provocările feminismului, ideea de promiscuitate și concepția culturală asupra corpului feminin mercantilizat. Printre domeniile ei de interes se numără studiile culturale, literatura contemporană, cinematografia, teoria politică și diversele schimburi culturale (în spațiul vestic sau cu privire la interacțiunea Orient-Occident).

2 posts

Câteva note despre mercantilizarea sexualăCa fenomen socio-cultural și economic, prostituția a fost mereu un subiect extrem de spinos, care s-a regăsit pe agendele politice ale multor state de-a lungul timpului și asupra căruia cetățenii se pronunță, de cele mai multe ori, foarte radical, adoptând ipoteze dintre cele mai extremiste...